Пътуване в Чужбина с домашен любимец

Пътуване в страни членки на Европейския съюз

_LVD9818

Драги стопани, ако Ви предстои пътуване и сте решили домашният ви любимец да Ви придружи, ще са ви необходими следните документи:

1. Внимателно попълнен международен паспорт, в който са отбелязани ваксинациите, датата на поставяне и номера на микрочипа (или татуировка, ако е поставена преди 07.2011);

2. Декларация за здравословното състояние на животното – попълва се от Вашия ветеринарен лекар 24 часа преди пътуването;

3. Валидна ваксина срещу бяс за животни над 3 месечна възраст (датата на поставянe на последната ваксина не трябва да е преди датата на поставяне на чипа).При първоначална ваксинация срещу бяс трябва да са изминали 21 дни от извършването на ваксинацията преди пътуването.

Допълнително изискване – само за пътуване във Великобритания, Малта, Финландия, Ирландия

4. Обезпаразитяването срещу ехинококоза трябва да е направено точно в периода от 120 до 24 часа

_LDO0577

преди предвиденото влизане на животното в посочените държави.

Допълнителни изисквания за пътуване в някои страни
извън Европейския съюз

  • САЩ

5. Ветеринарен сертификат от ОДБХ (Областна дирекция по безопасност на храните);

6. Здравен сертификат (издава се от ветеринарния Ви лекар и ще Ви послужи пред съответната авиокомпания).

  • Турция

7. Серологично изследване – за титър на антитела против бяс в сертифицирана европейска лаборатория. Изследването се прави минимум 30 дни след ваксинацията срещу бяс.

8. Обезпаразитяване срещу ехинококоза не по-рано от 10 дни преди влизането в Турция.

9. Здравен сертификат от ОДБХ

Източник: Областната дирекция за безопасност на храните, ж.к. Банишора, бл.39, София

Публикувано в Полезна информация