L’équipe

Docteur Juliana Sokolova dr.sokolova

Vétérinaire

Diplomeé de la Faculté de médecine vétérinaire

à l’Université  Justus-Liebig Giessen, Allemagne.

 

 

Поли 2

Д-р Полина Илиева

През 2005 завършва СОУ „Христо Ботев“,  гр. Враца, с профил биология и химия.
От 2005 до 2011 следва Ветеринарна медицина в Тракийски университет, гр. Стара Загора.

От 2014 до 2016 провежда следдипломна специализация в областта на инфекциозните болести при едрите животни.

От 2011 до 2020 е в екипа на Animal Rescue Sofia, а от 2018 година е главен лекар.

През 2021 година започва работа в Мадара Вет.

Член е на Българският Ветеринарен Съюз

Взела е участие в следните конференции:

6th World Congress on Leishmaniasis Toledo-Spain

Eastern European Veterinary Conference EEVC Belgrade 2016

Eastern European Veterinary Conference EEVC Zagreb 2018